Selecteer een pagina

Een camperverzekering is een verzekering die op basis van de wettelijke aansprakelijkheid
verplicht is. Deze verzekering dekt schade aan derden die met de camper is toegebracht, maar geen schade aan de eigen camper. Er zijn naast de WA camperverzekering twee andere dekkingen te onderscheiden die vrijwillig zijn af te sluiten.

Beperkt casco en allrisk
Het is bijvoorbeeld mogelijk om een beperkt casco camperverzekering af te sluiten. De camper is dan niet alleen WA verzekerd, maar ook voor specifieke andere oorzaken van schade. Indien er sprake is van schade door diefstal valt dat onder de dekking van de beperkt casco verzekering. Andere vormen van schade aan de eigen camper, zoals storm of ruitbreuk vallen eveneens onder de strekking van de dekking. Dat geldt eveneens voor als er brand ontstaat die tot schade leidt.
De meest uitgebreide camperverzekering is de allrisk verzekering. Deze verzekering heet ook wel volledig casco verzekering. Met deze dekking is er ook sprake van het vergoeden van schade door eigen toedoen. Bijvoorbeeld door het uitwijken met een camper op de weg voor een dier dat oversteekt. Als hierdoor schade ontstaat, is er een dekking. Zo is er eveneens sprake van een schadevergoeding als je met de camper tegen een paaltje rijdt. Er zijn ook nog aanvullende camperverzekeringen af te sluiten, zoals een schadeverzekering inzittenden.

Aandachtspunten camperverzekering
Wie met de camper onderweg is en door Europa reist, kan te maken krijgen met hagelschade. Het is vaak zo dat hagelschade aan de camper onder de dekking valt van de beperkt casco verzekering. Toch is het aan te raden om hier wat extra aandacht aan te besteden, want hagelschade is overal standaard meeverzekerd. De polisvoorwaarden wijzen uit of er sprake is van dekking door hagelschade.
Een ander punt is de inboedel van de camper. Bij camperverzekeringen is het mogelijk dat de inboedel is meeverzekerd. Vaak is dat maar tot een bepaald bedrag. Overigens biedt een reisverzekering in dat kader uitkomst indien de camperinboedel daarop is gedekt. Verder is het nog van belang om na te gaan of pechhulp in het verzekeringspakket zit. Dit is vaak een module die je apart moet afsluiten.
Zo is het ook nog van belang om te kijken of er voor de camperverzekering een kilometerlimiet geldt. Het is mogelijk dat na het bereiken van de kilometerlimiet er een premiestijging volgt. Dat heeft ermee te maken dat een oudere camper met veel kilometers meer risico vormt voor de verzekeraar. Wie van plan is om de camper te verhuren doet er goed aan de verzekering te checken. Dat is namelijk niet door elke verzekeraar toegestaan.

Wil je misschien een tweedehands camper kopen? Lees dan eerst deze 15 tips!